Skomakertjern - Tryvannstua

Målt avstand (gps): 385 Brukt avstand på skilt: 0,4

Fra Skomakertjern

følges veien forbi heisstasjonen i Tryvannskleiva og fram til veikrysset nord for stua

til Tryvannstua