Midthytthøgda - Vestre Fyllingen

Hører til rute

Sørkedalen - Kikutstua

Målt avstand (gps): 2560 Brukt avstand på skilt: 2,7

Fra Midthytthøgda til Vestre Fyllingen
Arbeid å gjøre
Arbeid, utført
  • Rydding sør for Fyllingen

    Utført: 16. juni 2016 Opprettet: 17. oktober 2016

    Rydding fra Tjuvdalsveien og opp til den øverste hogstflata med Per, Haakon Åsmund og Amelie. 4*2 timer. Hektisk gjengroing på hogstflatene oppover her.