Kjøkkenveien - Blankvannsbråten

Målt avstand (gps): 920 Brukt avstand på skilt: 1,0

Fra Kjøkkenveien til Blankvannsbråten