Fyllingen gård - Damtangen

Hører til rute

Sørkedalen - Kikutstua

Målt avstand (gps): 220 Brukt avstand på skilt: 0,3

Fra Fyllingen gård til Damtangen