Bekken - Voksen skog (buss)

Målt avstand (gps): 269 Brukt avstand på skilt: 0,3

Fra Bekken

og opp bakkene 

til Voksen skog (buss)