Zinober (buss)

Står sør for holdeplassen.  Satt opp 12. juni 2003. Skrives med Z etter bussholdeplassen.

Nord: 0590489 Øst: 6650589 HoH: 161