Kjøkkenveien

Skiltene står på en osp sør for skogsbilveien og vest for stien og skiløypa som krysser. Kjøkkenveien er bakken ned til utoset i Blankvann. Første gang skiltet av meg 30. juli 2004.

Nord: 0593062 Øst: 6654691 HoH: 388

Strekninger fra dette stedet:

Kjøkkenveien - Blankvannsbråten

Langmyråsen - Kjøkkenveien