Kikustua Skilt 01

Skiltet står på: Kikutstua
Skiltretning Høyre

Linje 1: Fortjernsbråten 3
Linje 2: Tømtehytta (OOT) 6
Linje 3: Skar (buss) 8,5