Grøttumskleiva

Stikrysset vest for Bjordammen på toppen av Grøttumskleivene, muligens het bakkene her Napoleonsbakkene i gamle dager. Satt opp første gang 23. juni 2003

Nord: 0592816 Øst: 6653334 HoH: 367

Strekninger fra dette stedet:

Smedstua S - Grøttumskleiva

Grøttumskleiva - Tryvannsbekken

Lille Tryvann - Grøttumskleiva

Grøttumskleiva - Bjordammen