Grøttumsbekken

Nye skilt 16. mai 2015

Satt opp første gang 30. juni 2004

Nord: 0591791 Øst: 6653624 HoH: 216

Strekninger fra dette stedet:

Ringerikstjern N - Grøttumsbekken

Smedstua S - Grøttumsbekken