Grindbakken (buss)

Står ved holdeplassen, festet til gelenderet på gangbrua. Her er avstanden til Strømsdammen, Tryvannstua og Ringerikstjern er en halv kilometer for kort: 1,5 5 og 4. 

Satt opp 2. juli 2003

Nord: 0591770 Øst: 6649304 HoH: 284

Strekninger fra dette stedet:

Grindbakken - Bekken