Frognerseteren (t-bane) - Øvreseter P

Hører til rute

Frognerseteren - Kikutstua

Brukt avstand på skilt: 0,9

Fra Frognerseteren (t-bane) til Øvreseter P