Finnerud

Finnerud eies av Oslo kommune og drives som Markastue

20. april 2014 Finnerud har bygget hus der skiltet stod og satt skiltene på husveggen

Skiforeningen har stake på sørsiden av låven, men der er det ikke plass til tre skilt. Dessuten må skiltene da snus.

Burde også sette opp en stake på oversiden av bryggerhuset.

Skilt satt opp 2. juli 2010 Er Langlia-skiltingen gjort konsekvent?

Første gang jeg satte opp skilt her var 28. juni 2003

Nord: 591364 Øst: 6655993 HoH: 365

Strekninger fra dette stedet:

Finnerudkrysset - Finnerud

Finnerud - Sakrishytta

Tilhører rute(r):

Sørkedalen - Kikutstua