Bogstad gård

Står på stake festet til gjerdet i vestenden av parkeringsplassen. Satt opp 1. juni 2003.

Nord: 0590821 Øst: 6649427 HoH: 167

Strekninger fra dette stedet:

Bogstad P - Bogstad gård

Bogstad gård - Styggdalen P