Bogstad (buss)

Står i østenden av parkeringsplassen, der veien mot Skuggen tar ut. Første gang satt opp 12. juni 2003.

Nord: 591492 Øst: 6649235 HoH: 169

Strekninger fra dette stedet:

Peder Ankers plass - Bogstad P

Bogstad P - Bogstad gård

Bogstad - Skuggen