Bjordammen

Ved veikrysset vest for tjernet. Felles stake med Skiforeningen, men ingen felles skilt. Første gang satt opp 23. juni 2003

Nord: 0592824 Øst: 6653302 HoH: 368

Strekninger fra dette stedet:

Grøttumskleiva - Bjordammen

Bjordammen - Nordmarkskapellet