Bakk (buss)

Står litt nord for bussholdeplassene etter at de ble flyttet sørover. Satt opp første gang 10. november 2001.

Nord: 590599 Øst: 6651653 HoH: 161