Antjern

I stikryss 200 m s for Antjern (eller Andtjern). Førsate gang satt opp 7. juni 2004. Nye skilt 31. oktober 2016.

Nord: 0592662 Øst: 6655870 HoH: 396

Strekninger fra dette stedet:

Antjern - Kobberhaugveien

Studenterhytta nord - Antjern

Antjern - Kobberhaughytta

Blankvannsbråten - Antjern