Sørkedalen skole Skilt 01

Skiltet står på: Sørkedalen skole (buss)

Skiltet satt opp: 12, mai 2009
Skiltretning Høyre

Linje 1: Finnerud 3,2
Linje 2: Kobberhaughytta (DNT) 4,8
Linje 3: Kikutstua 10,5