Kjøkkenveien Skilt 01

Skiltet står på: Kjøkkenveien

Skiltet satt opp: 30, juli 2004
Skiltretning Høyre

Linje 1: Blankvannsbråten 1
Linje 2: Ullevålseter 5
Linje 3: Hammern 8,5