Grøttumsbekken Skilt 02

Skiltet står på: Grøttumsbekken

Skiltet satt opp: 16, mai 2015
Skiltretning Venstre

Linje 1: Sørkedalen skole (buss) 2,9