Grøttumsbekken Skilt 01

Skiltet står på: Grøttumsbekken

Skiltet satt opp: 16, mai 2015
Skiltretning Høyre

Linje 1: Bogstad (buss) 5,5
Linje 2: Bakk (buss) 3,2