Fyllingen gård Skilt 03

Skiltet står på: Fyllingen gård
Skiltretning Venstre

Linje 1: Kikutstua 1