Blankvannsbråten Skilt 05

Skiltet står på: Blankvannsbråten
Skiltretning Høyre

Linje 1: Nordmarkskapellet 1,5
Linje 2: Tryvannstua 4