Blankvannsbråten Skilt 03

Skiltet står på: Blankvannsbråten
Skiltretning Venstre

Linje 1: Kobberhaughytta (DNT) 2
Linje 2: Kikutstua 7,5
Linje 3: Bjørnholt 4