Blankvannsbråten Skilt 02

Skiltet står på: Blankvannsbråten
Skiltretning Høyre

Linje 1: Ullevålseter 4
Linje 2: Hammern 7,5
Linje 3: Sognsvann 10