Antjern skilt 02

Skiltet står på: Antjern

Skiltet satt opp: 31, oktober 2016
Skiltretning Venstre

Linje 1: Ullevålseter 4,7
Linje 2: Hammern 8,4
Linje 3: Skjennungstua 5,4