Åmot P skilt 05

Skiltet står på: Åmot P

Skiltet satt opp: 12, mai 2009
Skiltretning Dobbel
Linje 1: Rød merking = Skiløype
Linje 2: Blå merking = Fotrute