Skilt

Sørkedalen skole Skilt 04

Rød merking = Skiløype
Blå merking = Fotrute

Sørkedalsbrua Skilt 01

Jegersborgdammen
Styggdalen P 0,5
Bogstad (buss) 2,5

Sørkedalsbrua Skilt 02

Bogstadv. rundt
Voksen (buss) 5,5
Fossum 4,5

Sørkedalsbrua Skilt 03

Bogstadv. rundt
Langs Sørkedalselva
til Bogstad gård 2,5

Tårnmyra Skilt 01

Tryvannstua 1,6
Kobberhaughytta (DNT) 7,4
Kikutstua 13

Tårnmyra Skilt 02

Studenterhytta 5,9
Sørkedalen skole (buss) 6,7
Finnerud 8,7

Tårnmyra Skilt 03

Lillevann (t-bane) 1

Tårnmyra Skilt 04

Øvreseter P 0,6
Frognerseteren (t-bane) 1,5

Tryvannsbekken Skilt 01

Nordmarkskapellet 3,1
Tryvannstua 3,8
Kobberhaughytta (DNT) 9

Tryvannsbekken Skilt 02

Ringerikstjern 1,1
Bakk (buss) 2,5
Bogstad (buss) 4,5

Tryvannstua skilt 01

Studenterhytta 4,3
Sørkedalen skole (buss) 5,1
Finnerud 7,1

Tryvannstua skilt 02

Kobberhaughytta (DNT) 5,8
Kikutstua 11,4

Tryvannstua skilt 03

Frognerseteren (t-bane) 3,5

Tryvannstua skilt 04

Lillevann (t-bane) 2,6
Voksen skog (buss) 3,7
Bogstad (buss) 4,8

Vestre Fyllingen Skilt 01

Kobberhaughytta (DNT) 6
Finnerud 5
Sørkedalen skole (buss) 8