Skilt

Studenterhytta N Skilt 05

Studenterhytta 0,2

Studenterhytta Skilt 01

Nordmarkskapellet 1,4
Tryvannstua 4,3
Frognerseteren (t-bane) 7,9

Studenterhytta Skilt 02

Kobberhaughytta (DNT) 1,5
Sørkedalen skole (buss) 5,0
Kikutstua 7,1

Studenterhytta Skilt 03

Finnerud 2,8
Ullevålseter 6,4
Hammern 9,9

Styggdalen Skilt 01

Zinober (buss) 0,5
Jegersborgdam.
Bogstad (buss) 1,5

Styggdalen Skilt 02

Bogstadv. rundt
Bogstad gård 0,5
Bogstad camp. 2,5

Styggdalen Skilt 03

Bogstadv rundt
Langs Sørkedals-
elva til Zinober 2

Svartorgrinda Skilt 01

Finnerud 0,5
Sørkedalen skole (buss) 3,3

Svartorgrinda Skilt 02

Studenterhytta 2,4

Svartorgrinda Skilt 03

Nordmarkskapellet 2,8
Tryvannstua 5,6
Frognerseteren (t-bane) 8,8

Svartorseterbekken Skilt 01

Sørkedalen skole (buss) 1,1

Svartorseterbekken Skilt 02

Finnerud 2,1
Kobberhaughytta (DNT) 3,7
Kikutstua 9,4

Sørkedalen skole Skilt 01

Finnerud 3,2
Kobberhaughytta (DNT) 4,8
Kikutstua 10,5

Sørkedalen skole Skilt 02

Nordmarkskapellet 4
Studenterhytta 5

Sørkedalen skole Skilt 03

Tryvannstua 5,1
Frognerseteren (t-bane) 8,3
Bogstad (buss) 8,4