Skilt

Skuggen Skilt 01

Ringerikstjern 4
Bakk (buss) 6
Sørkedalen skole (buss) 9,5

Skuggen Skilt 02

Bogstad (buss) 0,5
Bogstad Camping 2

Smedstua Skilt 01

Tryvannstua 2,7
Frognerseteren (t-bane) 5,9
Bogstad (buss) 6

Smedstua Skilt 02

Sørkedalen skole (buss) 2,4

Smedstua Skilt 03

Nordmarkskapellet 1,6

Smedstua Skilt 04

Studenterhytta 2,6
Kobberhaughytta (DNT) 3,6

Smedstukrysset Skilt 01

Tryvannstua 3,3
Frognerseteren (t-bane) 6,5
Bogstad (buss) 6,6

Smedstukrysset Skilt 02

Nordmarkskapellet 2,2
Studenterhytta 3,3
Kobberhaughytta (DNT) 4,2

Smedstukrysset Skilt 03

Sørkedalen skole (buss) 1,8

Smiebakken Skilt 01

Bogstadvannet rundt 10

Smiebakken Skilt 02

Voksen skog (buss) 1,5
Strømsdammen 2,3
Tryvannstua 5,8

Studenterhytta N Skilt 01

Kobberhaughytta (DNT) 1,3
Kikutstua 6,9

Studenterhytta N Skilt 02

Ullevålseter 6,2
Hammern 9,7

Studenterhytta N Skilt 03

Finnerud 2,6
Sørkedalen skole (buss) 4,8

Studenterhytta N Skilt 04

Nordmarkskapellet 1,6
Tryvannstua 4,5
Frognerseteren (t-bane) 8,1