Lillevann (t-bane) - Tryvannstua

Avstander, målt / brukt

 • Til: Rødkleiva > 800 / 0,8
 • Til: Tårnmyra > 200 / 0,2
 • Til: Hyttlibakken > 560 / 0,6
 • Til: Skomakertjern > 497 / 0,5
 • Til: Tryvannstua > 385 / 0,4
 • GPS sum: 2442 Skilt sum: 2,5

  Ruten består av

  Lillevann T - Rødkleiva

  Rødkleiva - Tårnmyra

  Tårnmyra - Hyttlibakken

  Hyttlibakken - Skomakertjern

  Skomakertjern - Tryvannstua

  Vis Blankvannsbråten og Andtjern

  Fra Lillevann (t-bane) og snuplassen følges først innkjøringen til et boligfelt, deretter et lite stykke på anlagt sti etter utbygging før man krysser t-banen gjennom undergang. Så følges bred skiløype et lite stykke før stien tar av til høyre. Fortsetter på fin sti som krysser et vått parti og stiger slakt opp gjennom gammel skog fram til toppen av Rødkleiva. Så krysses veien/lysløypa opp til Rødkleiva.

  Fra Rødkleiva går stien inn i skogen. krysser lysløypa og inn i gammel skog igjen til Tårnmyra.

  Fra Tårnmyra på fin sti gjennom relativ gammel skog som ble tynnet vinteren 2015. stien ble lite påvirket av kjøringen bortsett fra en kryssing og et kort strekk rett nord for Tårnmyra-skiltet. Krysser alpintraseene først en gang og deretter går merkingen tvers over halfpipen og inn i en bredere trase. Herfra ble stien lagt om i august 2014 og igjen i 2015 slik at den går i rett linje fram til Hyttlibakken.

  Fra Hyttlibakken på nyanlagt sti et lite stykke før den kommer krysser en nedlagt skiløype og ned til et fuktig parti. Deretter bratt ned langs kraftig kjørespor ned til veien og til Skomakertjern.

  Fra Skomakertjern følges veien forbi heisstasjonen i Tryvannskleiva og fram til veikrysset nord for stua til Tryvannstua.

  Specifications

  • Aktive oppgaver:
   • Gangbaner nord for Lillevann

    Opprettet: 18. februar 2016

    18 meter gangbane over vått parti ca 300 meter nord for Lillevannsundergangen. Betyr va 42 meter materialer.

  • Utførte oppgaver: