Rydding hogstflater

Opprettet: fredag, 03 juni 2016

Redigert: fredag, 03 juni 2016

Ferdig torsdag, 02 juni 2016

Brukt tid: 6

Ryddet hogstflatene nord for Ringerikstjern og et stort vindfall. Ryddet også vindfall opp mot Tryvannsbekken og flata rett sorvest for veien. Med Amelie. Varmt.