Omlegging av sti på Glåmene

Opprettet: mandag, 17 oktober 2016

Redigert: mandag, 21 november 2016

Brukt tid: 2

Ny trase vestover fra Appeløsinhaugen for å unngå partier med hellende myr og fuktmark. Ny trase fastsatt i samarbeid med Dag Olav. Må bygge ca 25 meter ny gangbane og fjerne en god del gammel gangbane og bro. Om lag 60 løpemeter materialer kan legges på ca 32 V 592230 6657595.

Samme prosjekt omfatter en ny trase nordover. Skal ta av denne stien øverst på første kolle og følge tidligere trase nord til nåværende blåmerking. Dette er en del av den såkalte Baronveien. Brukt 2 timer på inspeksjon og beslutninger.