Inspeksjon Skuggen - Wyller

Opprettet: mandag, 18 april 2016

Redigert: mandag, 18 april 2016

Ferdig mandag, 18 april 2016

Brukt tid: 2

Opp fra Skuggen til Bekken, derfra til Strømsdammen og Wyller. Tilbake over Strømsbråten til Skuggen. Syklet også veien f ned til Badeplassen.