Flytte skiltplassering Finnerud

Finnerud Opprettet: søndag, 07 februar 2016

Redigert: tirsdag, 09 februar 2016

Skiltene har blitt flyttet til bakergusveggen. De bør kanksje stå sammen med stiskiltene? Bedre merking over vollene er også ønskelig.