Skip to main content

Østmarka

Østmarka er all skogen øst for byen helt over til Øyeren. Grensen mot Sørmarka er Enebakkveien. I Østmarka finner vi Østmarka naturreservat, og kanskje den første nasjonalparken med lavlandsskog på Østlandet.

Stier

Sti 1 i Østmarka

Dette er en test

Steder

Sted 1 i Østmarka

Dette er en test

Veier

Vei 1 i Østmarka

Dette er en test