Skip to main content

Holet

En grasslette kranset av store løvtrær, ei lita bu og noen tufter er alt som er igjen av plassen Holet.

Her varmer vårsola ekstra godt, lunt som plassen ligger, i ly for vind og vær. Jondalsbekken sildrer forbi og opp langs bekken kan man vandre inn i vernet barskog helt opp til kollerekka som strekker seg mot himmelen 300 meter høyere oppe.

Gammel tekst

Opprinnelig tekst > 20 år

Leave a comment

You are commenting as guest.