Skip to main content

Hammern - Kikutstua

Fra Hammern stiger det jevnt og rolig opp forbi Oslos eldste og eneste kraftverk, og langs Skjærsjøelva. Konstruksjonen langs veien er rørgata til kraftverket.

Gammel tekst

* En brukere av sidene mine (wow det hørtes flott ut!) har påpekt at disse avstandene er feil. Han mener avstanden fra Hammern til Skjærsjødammen er 3,5 og at det videre til Gåslungsveien er bare 4, og jeg synes det høres riktigere ut. Men siden dette liksom er mine sider skal jeg foreta en ny oppmåling ved første anledning. Takk til Vidar N.

Dette er en av hovedveiene inn i marka så vær obs på annen trafikk. Fra Hammern stiger det jevnt og rolig opp forbi Oslos eldste og eneste kraftverk, og langs Skjærsjøelva. Konstruksjonen langs veien er rørgata til kraftverket. Det er fin blandingsskog og utsikt til elva og snart er du oppe ved Skjærsjødammen der det tar av vei over dammen mot Sognsvann og Ullevålseter. Det går også vei tilbake til Hammeren igjen på andre sida av elva.

Nå flater veien ut og det er et par behagelige kilometre før nye bakker. Rett før bakkene har du utsikt over oset der Bjørnsjøelva renner ut i Skjærsjøen fra Bjørnsjøhelvete. Dette navnet fikk elva av tømmerfløterne - helvete er ikke noe uvanlig navn i norske skoger. I fire store slynger klatrer veien nå opp kneika, på toppen krysses blåstien mellom Kamphaug og Bjørnholt og litt senere går det av en sidevei til høyre som snart krysser blåstien mellom Gåslungen og Kamphaug. Oppe på flata kommer man til sideveien mot Gåslungen og etter ytterligere en bakke med utsikt til Rottungen glimtivis mellom trærne. Snart tar en ny vei av til høyre, dette er en sidevei med stiforbindelse til Fortjern gjennom Middagsdalen. Så flater veien ut på nytt og snart er man framme på Bjørnholt, ei lita grend med fastboende og servering. Bjørnholt var stridens eple i en rettssak på 70-80 tallet om retten til å bo på disse plassene.

Ut fra grenda starter nye stigninger, men nå er det aller verste unnagjort snart åpner det seg vakre utsikter over Bjørnsjøen og snart står man på toppen av Smalstrømsbakkene. Her faller veien 80 meter på 700 meter, en av Markas bratteste bakker (med vei). I bunnen av bakken tar veien mot Helgerndammen, Gørja og Trehørningen av til venstre, man krysser Smalstrømmen mellom Fortjern og Bjørnsjøen og rett over brua tar blåstien over Fortjernsbråten til Helgerndammen av. Veien svinger til venstre langs Bjørnsjøen og krysser Hakkloelva. Der veien forlater sjøen stikker en liten sidevei ned til Kutangen en smal odde med fine og populære teltplasser.

Veien fortsetter rett nordover, til venstre går kjerreveien over Bonnamyra, den lar seg sykle og da sparer man noen hundre meter i forhold til veien fram til veikrysset der veien til Kikut går ned til venstre og det er bare 14 slake hundremetere til Kikutstua og alle godsakene de har der, vafler for eksempel!. Veien nordover går til Vest-Hakkloa.

Videre fra Kikutstua går veien videre mot Fyllingen og over Glåmene til Sørkedalen.

Leave a comment

You are commenting as guest.