Skip to main content

Hakadal - Trehørningen

Hakadal stasjon er et kjempefint utganspunkt for sykkelturer tilbake til byen.

Mellomavstander (i km fra sted til sted)
Hakadal st. 0
Vintervegmyra (Greveveien sørover) 1,5
Blåstien til Fløyta 1,0
Trehørningen 3,18

Hakadal stasjon er et kjempefint utganspunkt for sykkelturer tilbake til byen. (NSB har utmerket reiseplanlegger på nettet) Den korte veien ned til Maridalen er Greveveien via Ørfiske. Via Trehørningen er det to fine turer innover i marka: Om Vest-Hakkloa og en kortere om Gørja.

Fra Hakadal stasjon tar man nordover langs jernbanen, kjører under undergangen og inn på parkeringsplassen til høyre og gjennom bommen. Du kommer forbi bomvokterboligen og tar til venstre oppover jordene mot skogkanten. Rett i skogkanten går blåmerkinga opp gamleveien, den lar seg fint sykkle men nyveien til venstre er bedre. Veien stiger opp lia i en stor sving og etter en kilometers vei tar Greveveien av til venstre. Vi fortsetter veien over Vintervegmyra der blåstien over Eriksknatten av til venstre og videre opp langs en fin bekk på venstresida av bekken. Snart flater veien ut og det går lett og greitt gjennom åpen og ung furuskog.

Det smale eidet mellom Elvann og Langvann gir god adgang til flotte raste- og leirplasser. Veien fortsetter videre i svak stigning langs bredden av Langvann og fram til veikrysset ved Trehørningen. Veien til venstre går sørover mot Gørja, Helgerndammen og inn på hovedveien mellom Kikut og Hammern. Veien til høyre går over tunet på Trehørningen og videre til Vest-Hakkloa. Derfra kan man ta sørover til Kikut eller via Sandungen til Sørkedalen.

Gammel tekst

Opprinnelig tekst, < 20 år gammel

Leave a comment

You are commenting as guest.