Skip to main content

Gjerdingsdammen - Sandungen

Her skal vi først stige ca 100 meter og deretter har vi en lang behagelig strekning ned til Sandungen med 150 meter fall. Vi starter fra Gjerdingsdammen dit man kommer fra Stryken, Sandungskalven eller via trillesti nordfra.

 

Vi skal føst oppover, men stigningen er jevn og behagelig, vi passerer sideveien til Elstøa (som av en eller annen grunn heter Elgstøa på kart og skilt). Oppe på toppen passerer vi lille vakre Grøntjern der veien er litt løs, og veien ned mot Daltjuven. Deretter bærer det nedover. Legg merke til tynningshogsten i lia nedover her. Det kan bli flott storskog om noen år. Vi ser ned mot øvre og nedre Skjortjern, passerer plassen Østbråtan som vi bare så vidst ser og kommer ned til krysset der sidevein til Katnosa tar av til høyre. Det er 510 meter bort til selve gården. Jeg er usikker, men jeg tror det bare er servering her om vinteren nå.

Vi tar videre sørover over en haug og kommer ned mot vannet. Her tar en sidevei av og går et par hundre meter ned til Leveringsvika der det er et par fine teltplasser. Veien går videre i flatt lende. Blåstien til Katnosdammen tar av og snarty ser vi ut over Storløken, den øverste av flere løker i Katnoselva. De skal visstnok være fine fiskeplasser. Vi krysser elva og passerer en sidevei inn mot Auretjern og med blåsti inn til fagerliseter og Spålen. Blåstien til venstre går langs Katnoselva til Sandungen.

Veien faller i lange bakker ned mot Sandungen der det sommeren 1999 foregikk arbeid og hogst, antakelig for å lage ett nytt linjestrekk, og snart står vi i veikrysset og tar til venstre for å komme opp til Sandungen gård.

Gammel tekst

Opprinnelig tekst, < 20 år gammel

Leave a comment

You are commenting as guest.