Skip to main content

Blankvann - Skjennungen - Frønsvollen

Vi tar sørover vollene på Blankvannsbråten med Blankvann nede til høyre.

 Vi krysser bekken ut av Blankvann og tar fatt på det som i dag ofte kalles Slakterkleiva, men som egentlig het Kjøkkenveien dengang skiløypa gikk lenger vest i en mye brattere og vanskeligere trase (les mer hos Bernhard).

Vi følger skiløypa opp til veien, krysser den og er - takk og pris - snart på sti igjen. Straks kommer vi til et stikryss der en sti går til høyre skiltet mot Nordmarkskapellet, Tryvannstua og Sørkedalen skole. Vi tar til venstre mot Skjennungen. Straks etter står vi nede ved nok et stikryss, eller egentlig er det stien som passerere enden på en sidevei, ned sideveien er det skiltet Lørenseter Ullevålseter Sognsvann st, men å velge denne ruten innebærer veigåing minst til Ullevålseter, ikke er den merket heller. Vi fortsetter rett fram og følger sti/skiløype opp en liten kneik og innover platået.

Stien går opp langs skiløypa fram til Lortkulp hvor det kunne trenes litt klopplegging for her er det temmelig gjørmete, først forbi tjernet og så videre bortover langs myra. Så stiger stien litt og blir tørrere. Det er fin sti fram mot veien ved Skjennungen og straks før vi kommer til veien deler stien seg i et høyre løp som går om Heggehullet mot Frognerseteren og vår rute som er skiltet Skjennungen Frønsvollen. Bakover er det skiltet Nordmarkskapellet Blankvann Kobberhaughytta.

Snart er vi nede på bilveien vest for Skjennungen, den skinnende, ett idyllisk vann med stor trafikk langs veien. Fisk er det her også! Vi fortsetter stien på andre siden av veien og følger da skilting til Frønsvollen Tråkka Midtstuen st. Veien til høyre er skiltet Tryvannstua mens stien bakover er skiltet Nordmarkskapellet.

Vi går innover og oppover åsen og har kommet nesten opp på ryggen når vi kommer til neste stidele der en sti tar av til venstre til Skjennungstua. Ruta vi går er skiltet Frønsvollen Frognersteren Vettakollen sørover og Nordmarkskapellet Blankvann Kobberhaughytta tilbake nordover.

Vi går høyt og luftig langs åsen fram mot Frønsvollen. Men før vi kommer ut på vollen går en st til høyre ned i Heggehullet og opp til Frognerseteren. Her er vår rute skiltet Bomveien Midtsuen framover, Skjennungstua Nordmarkskapellet bakover. Så er vi framme ved Frønsvollen. Her ligger klubbhytta til Christiania Skiklubb. Dessuten disponerer Naturvernforundet Oslo og Akershus (NOA) huset vest på vollen.

Gammel tekst

Opprinnelig tekst, < 20 år gammel

Leave a comment

You are commenting as guest.