Skip to main content

Bjordammen - Ringerikstjern

Fra stikrysset vest for Bjordammen tar man skiltingen mot Ringerikstjern og Bakk. Stien krysser bekken og følger en traktorvei ett stykke.

Stien er gjengrodd og dårlig merket så her må jeg gjøre en innsats! Stien kommer ut dalen og begynner å falle mot Sørkedalen her tar den til venstre og er veldig fin et stykke før vi kommer inn på en traktorvei som følges litt nedover ei hogstflate før vi igjen tar av til venstre.

Her demonstreres veldig godt hvor lett det spirer i stikanten. Smågrana står som en vegg langs stien og noen steder kan man komme over stier der det ikke har blitt ryddet slik at stien går i en smal alle. Det vil ikke skje her for jeg akter å rydde stien snart.

Så kommer stien inn på en traktorvei som følges et kort stykke ned til veien. På vestsiden av veien er merkingen bedre og det står et skilt her som viser videre til Ringerikstjern Bakk og tilbake til Bjordammen Tryvannstua. Stien går gjennommeldre skog Ganske flatt og møter en sti som kommer inn fra høyre. Den er skiltet Sørkedalen skole Smedstua. Stien videre er skiltet Ringerikstjern Bakk Strømsdammen, mens stien tilbake er skiltet Bjordammen Tryvannstua.

Nå er det ikke langt fram til Ringerikstjern som dukker opp på venstre hånd. Stien går fram til sydenden der den krysser utbekken og kommer fram til et stidele der. Vi har kommet stien som er skiltet Tryvannstua Sørkedalen skole, mens stien til venstre er skiltet Strømsdammen Skogen Voksen Voksenlia st. Til venstre er det skiltet Bakk buss hpl og der går vi. Det er ikke langt ned til veien. Der det er skiltet Ringerikstjern Tryvannstua opp den veien vi kom.

Vi tar til høyre og går veien bort til Sinoberveien

Gammel tekst

Opprinnelig tekst, < 20 år gammel

Leave a comment

You are commenting as guest.