Blankvann - Skjennungen - Frønsvollen

Opprinnelig tekst, < 20 år gammel

Vi tar sørover vollene på Blankvannsbråten med Blankvann nede til høyre.

Leave a comment

You are commenting as guest.