Bjørnholt - Lørenseter

Opprinnelig tekst, < 20 år gammel

Fra Bjørnholt går du ned til Bjørnsjødammen ta ned rett nord for det siste huset på vestsiden av veien. Bjørnsjødammen ble reparert i 1998 og framstår ny og glinsende.

Leave a comment

You are commenting as guest.