Bjordammen - Ringerikstjern

Opprinnelig tekst, < 20 år gammel

Fra stikrysset vest for Bjordammen tar man skiltingen mot Ringerikstjern og Bakk. Stien krysser bekken og følger en traktorvei ett stykke.

Leave a comment

You are commenting as guest.