Skip to main content

Nordmarka

er skogsområdet nord for Oslo, fra byen i sør til Hadelandsbygdene i nord, fra Bergensbanen i øst til Krokskogen i vest. Grensen mot Krogskogen følger Langlivassdraget til Langlia, derfra over til Vesle Sandungen og langs Katnoselva og djupålen i Katnosa. Hvordan man skal dele de nordligste områdene har jeg egentlig ikke funnet noe svar på, for nord for Kirkeberget og Katnosa er man i Oppland, men hvis man sier at Jevnaker er Krokskogen og Lunner er Nordmarka vil grensen fortsette opp i Fidlingen, langs vestbredden av Gjerdingen og over Kollern til Mylla. I sørvest grenser Nordmarka mot Bærumsmarka gjennom Sørkedalen.

Stier

Bakken - Trehørningen

Gammel kjerrevei, øst i marka.

Barlindåsen

En åsrygg med mye utsikt.

Bjordammen - Ringerikstjern

Ned i Sørkedalen

Bjørnholt - Lørenseter

Fin høy rute over Vindernhøgda

Hakadal - Kroksund

Ikke særlig pent, men praktisk inngang til Marka

Steder

Bjørnholt

En tradisjonsrik markagrend

Fortjernsbråten

Plassen til Lukas Finne

Gåslungen

En av markas eldste plasser-

Holet

En gammel plass innerst i Maridalen.

Veier

Gjerdingsdammen - Sandungen

Hovedvei, med noen løse partier: 10,83 km

Hakadal - Trehørningen

Hovedvei, 5,7 km

Hammern - Kikutstua

Hovedvei fra Maridalen, 14,7 km