Skip to main content

Fjellsetra - Kampevaddammen

Fra stikrysset ved veien på Fjellsetra tar vi sørover mellom hyttene og kommer fram til en stor rød inngjerdet hytte som vi passerer på sørsiden og kommer til veien. Vi krysser veien og går inn i skogen østover. Følger man i steden veien litt sørover kan man ta stien til Mattisplassen.

Stien kommer borti en traktorvei som følges over en bekk og litt oppover lia, men snart blir stien fin og kommer opp i glissen furuskog over Elgsbrenna. Vi passerer noen åpne myrer og kommer fram til stikrysset på Ingjerdsbrenna. Ingjerdsbrenna har navn etter en kvinne som omkom her jula 1812. Hun hadde vært med mat til mannen sin som hadde kølmile og var på vei hjem med sønnen sin. De ble overasket av snøvær og måtte legge seg til. Kvinnen pakket sønnen inn i sine klær og frøs i hjel, men sønnen overlevde og ble funnet. Kastet som oppstod på stedet brukes den dag i dag.

Tar man nordover kommer man opp mot Gyrihaugen eller Løvlia. Vi svinger til høyre og følger skiløypa nedover. Vi kommer snart ut på ei hogstflate med fantastisk skogsutsikt østover mot naturreservatet rundt Kusteintjern. Ikke ei hogstflate å se over der, bare ubrutt skog.

Stien er litt utydelig over flata og følger ikke skiløypa helt, men i den lille motbakken på andre sida går de sammen og kommer ned til, og krysser, hovedløypa mellom By i Lommedalen og Løvlia. Snart ser vi den sivvokste Kampevaddammen nede foran oss. Vi passerer et stidele der sti går til høyre til Løvlia og like etter ett til der sti går sørover til Mattisplassen. Så står vi ved dammen. Den demmer ingenting mer, den har rast sammen og tjernet har vendt tilbake til sin naturlige vannstand. Hadde det ikke vært for betongforsterkningen ville nok dammen rast helt sammen. Det er bygd bro over damluka og selv om jeg har høydeskrekk kom jeg meg over. På andre siden går stien videre mot Kampeseter.

Gammel tekst

Opprinnelig tekst > 20 år

Leave a comment

You are commenting as guest.