Skip to main content

Damtjern

På Damtjern er det parkeringsplass (avgift kroner 10,-) kiosk i helgene og varmestue. Skiforeningen setter opp sykkelbusser hit om sommeren.

 Trømmertransportinnrettningen Kjerraten var i drift her i perioden 1804 - 1850. Formålet var å transportere tømmer fra Tyriforden opp i Damtjern og videre til Storflåtan og Langlivassdraget. I løpet av 1600 og 1700-tallet ble skogen i Nordmarka og Krokskogen hugget helt ut og Pedre Anker kjøpte skog i Land og Valdres for å skaffe seg tømmer. Den nåværende dammen er fra 1910-12 og demmer vannet 10 meter, den gamle dammen lå litt innenfor og seks meter lavere. Damtjern kan være litt av et krater når vannstanden er lav.

Fra Kiosken på Damtjern der bussen stopper kan man ta veien rett østover mot Skotta og Storflåtan. Tar man veien tilbake noen meter går sideveien mot Løvlia opp til venstre og koster man på seg 100 høydemetre nedover tar veien opp mot Gyrihaugen og sørover Krokskogen. Med utgangspunkt i veikrysset der Løvliveien tar av går det to blåmerkinger: Sørover mot Gyrihaugen og sørøstover mot Løvlia og Heggelia. Nedenfor dammen går det blåsti nordover mot Ringkollen.

Gammel tekst

Leave a comment

You are commenting as guest.