Skip to main content

Krokskogen

Krokskogen er skogstraktene fra Ringerike til Oslo, begrenset av E68 i sør og brattkanten mot Ringerike i vest. Området har fra gammelt av vært allmenning for ringeriksbygdene og har antakelig navnet etter gården Kroksund ved Sundvollen. Grensa mot Nordmarka følger derfor de gamle grensene mellom bygdene. De øverste gårdene i Sørkedalen, Kjelsås og Lyse, lå fra gammelt av i Hole. Grensen mot Bærumsmarka er Vensås-senkningen, mot Nordmarka følger grensen Langlielva og -vannet derfra over mot vesle Sandungen og Katnoselva og Katnosa.

Men allmennigen tilhørte jo liksom alle, og siden kongen bestemte over alle så den ble solgt ut etterhvert som kongen trengte penger og skogen fikk kommersiell verdi som planker og trekull. Minner dette om dagens myndigheter eller hva?

Stier

Steder

Veier

Damtjern - Skotta

Hovedvei 4,96 km